Събота, 31 Октомври 2020

Първите разработени проекти на мерки за Новата ОСП ще бъдат насочени към био производството, необлаготелстваните райони и стартовата помощ в земеделието

  ТРГ и браншът обсъдиха идентифицираните нужди за подпомагане в стратегическия план за ОСП от 2023г. до 2027 г.
Преглеждания: 1746 | Коментари: 0 | Добавено: 09/09/2020 | 16:11 |
Първите разработени проекти на мерки за Новата ОСП ще бъдат насочени към био производството, необлаготелстваните райони и стартовата помощ в земеделието

 Първите разработени проекти на мерки за Новата ОСП ще бъдат насочени към биологичното производство, необлаготелстваните райони, стартовата помощ за развитие в земеделието, както и към неземеделските дейности и диверсификацията. Това каза заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева по време заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021-2027 г., което се проведе в два поредни дни на 8 и 9 септември. По думите й, това предвижда планът на координационното звено в МЗХГ за изготвяне на стратегическия план. Тя уточни, че за финализирането му, до края на годината, е необходимо европейските институции да приемат финална законодателна рамка и бюджет. Заместник-министър Кръстева подчерта необходимостта от участието на браншовите организации при разработването на мерките в новия програмен период, които да отразяват спецификите и нуждите от подпомагане на българското земеделие. „С обсъждане на предложенията и потребностите ще се финализира вторият етап от стратегическото планиране на Общата селскостопанска политика (ОСП) – от SWOT анализ до идентифицирани нужди. На база на тях, предстои разработването на първите проекти на мерки, новите изисквания за завишена условност и дефинициите“, поясни Кръстева.

 

ТРГ и браншът обсъдиха идентифицираните нужди за подпомагане в стратегическия план за ОСП от 2023г. до 2027 г.

 

Тематичната работната група дискутира необходимостта от подобряване на производителността и добивите на малки и средни стопанства в секторите на селското стопанство, осигуряващи продукти с по-висока добавена стойност. Ще се работи за сближаване на доходите в сектора със средното им равнище в другите сектори в икономиката, както и за укрепване жизнеспособността на земеделските стопанства в районите с природни и други ограничения. Други идентифицирани потребности са модернизация, възстановяване и оптимизиране на възможностите за напояване. Изведена бе нуждата от увеличаване на икономическия потенциал на земеделските стопанства в секторите зеленчуци, трайни насаждения, както и мляко и месо от преживни животни. Прецизирани бяха потребностите за гарантиране на по-добри условия за устойчиво развитие на сектор пчеларство и подобряване на структурата в лозаро-винарския сектор.

Относно целта за смекчаване на последиците от изменението на климата, страната ни е маркирала своите приоритети в областта на намаляване на емисиите на парникови газове от селското стопанство, увеличаване на органичния въглерод в почвата и производство на енергия от възобновяеми източници от селското стопанство. Изведени са потребности от използването на култури и сортове, приспособени към климата и прилагане на нискоинтензивни земеделски практики като консервационно, интегрирано и биологично земеделие. Обсъдена беше необходимостта от устойчиво управление на горите, включително увеличаване на залесените площи в страната.

 

Дискутирани бяха потребностите, свързани с повишаване нивото на организираност на земеделските производители, подобряване на регулацията  за директните продажби и засилване на контрола над вноса на суровини.

За новия програмен период бе маркирана необходимостта от увеличаването на подкрепата за младите стопани за улесняване възможностите за стартиране на стопанства и ускоряване на модернизацията им. Ще продължи да се работи по подобряване на публичната и образователната инфраструктурата в селските райони, както и културно-историческите обекти.

 

Детайлно бяха обсъдени и прецизирани разписаните в общата за Стратегическия план цел  „Модернизиране на сектора чрез стимулиране и споделяне на знанията, иновациите и цифровизацията в селското стопанство и селските райони и насърчаване на използването им в по-голяма степен“. Изведените потребности за сектора по тази хоризонтална цел ще бъдат за подобряване функционирането на Системата за споделяне на знания и иновации и цифровизация в селското стопанство (Agriculture knowledge and Innovation system) в България и насърчаване разпространението на знания и иновации в селското стопанство. Като важна потребност е идентифицирана и подкрепата за внедряването на цифрови технологии за управление на стопанствата, както и оптимизация на производствените и административните процеси. Изведени  стратегически насоки са автоматизацията в животновъдните стопанства поради факта, че тази инвестиция много бързо увеличава производителността на животновъдните стопанства. При стопанствата, занимаващи се с плодове и зеленчуци е необходимо да се инвестира най-вече в машини за обработка и беритба на реколтата, насочени към автоматизация на работните процеси. При полските култури е необходимо да се инвестира в цифровизация и модернизация на машини, инвентари, приложения и уеб-инструменти. Целта е земеделските стопани да могат цифрово да следят къде каква обработка са правили и да могат да планират следващите такива, както и да следят за качеството и да планират и контролират работата.

 

Припомняме, че за да се осигури пълноправно участие на земеделския бранш в разработването на Стратегическия план, беше публикуван за обществени консултации нов Проект на Постановление на Министерския съвет за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 г. Новото ПМС за разработване на стратегическия план е публикувано на страницата на МЗХГ и на strategy.bg за обществени консултации със срок за обсъждане до 28 септември 2020 г. То ще осигури възможност като членове на ТРГ да участват представители на Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в частна полза, каквито са повечето земеделски асоциации. По този начин, изготвеният документ най-ефективно ще отразява реалните нужди от финансиране в сектора.


Етикети: | МЗХГ | земеделие | ОСП – от полза за всички нас |
Категория: Биоземеделие

  • КОМЕНТАРИ - 0

НЯМА ДОБАВЕНИ КОМЕНТАРИ

За да добавите коментар влезте като регистриран потребител или направете своята безплатна регистрация
 
 

ОЩЕ ОТ Биоземеделие:

24/10/2020 35.51 мин.
| ВИДЕО | Брюксел в превод: Биоземеделието - голямата амбиция на ЕС, автор: Валентина Спасова...
13/09/2020 04.45 мин.
| ВИДЕО | Агрокоментар: Нови правила за биоземеделието - след година, автор: Валентина Спасова...
20/08/2020 25.53 мин.
| ВИДЕО | Те победиха: Произвеждам храни, които са лекарство, автор: Валентина Спасова...
06/08/2020 5.16 мин.
| ВИДЕО | Новина плюс - ВИДЕО: Съвети в помощ на биопроизводителите, автори: К. Карадочева, С. Димит...
 
 

Всички ЛЮБОПИТНО
12.08.2019 | 17:44
Изготвени са указания към земеделските стопани, които ...
Документите за доказване на реализираните на пазара животни трябва да ...
Изготвени са указания към земеделските стопани, които доказват реализация на животни по схемите за обвързано подпомагане
 
12.08.2019 | 16:49
Британците трупат запаси на стойност 4 млрд. лири...
Кабинетът на Борис Джонсън разработва спасителен план за фирмите...
Британците трупат запаси на стойност 4 млрд. лири
 
12.08.2019 | 15:30
Протестите продължават вече 11-ти ден...
Глоби за кметовете в Южна България ...
Протестите продължават вече 11-ти ден
  
 
ВРЕМЕТО  
 
КАТЕГОРИИ     ПОЛЕЗНИ САЙТОВЕ   ПОСЛЕДНИ КОМЕНТАРИ  
Агробизнес и финанси
Биоземеделие
Винарство
Гори
Европарламент 2014
Емисия новини
Енергия
Животновъдство
Празници и обичаи
Пчеларство
 
АгроКомпас - месечно списание за агробизнес
AGRO.BG - селскостопанският интернет портал на България
Агрофорум - предаване за селско стопанство
Вестник Земеделска техника
Автор: зс 19/07/2019
Коментар: Решението е просто! На първо място е подсигуряване на пазар, като при зърно-производството, а на вт Продължава...
Автор: Пчелар 02/07/2019
Коментар: Пиша до вас, защото знам ,че сте отговорна медия и проблемът, който имам, ще бъде отразен, и вероятн Продължава...
Автор: Велев 06/12/2018
Коментар: Срокът за изплащане на средствата ще бъде определен след вземане на решение от УС на ДФЗ през 2019 г Продължава...